“سیرجان خبر” فیلم سینمایی شیار 143 با حضور غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سینما آزادی به نمایش درآمد.