“سیرجان خبر” وقتی رئیس جمهور امریکا آمپول می زند!

عکس/ وقتی اوباما آمپول می زند!