“سیرجان خبر” تاج محل از پرآوازه‌ترین بناهای جهان و آرامگاه زیبا و باشکوهی است که به دستور شاه جهان، پنجمین امپراتور گورکانی هند به منظور یادبود همسر ایرانی‌تبارش، بنام ارجمند بانو بیگم بنا شده‌ است. این بنا بر پایه مخلوطی از معماری ایرانی، هندی و اسلامی بنا شده است.