“سیرجان خبر” در حوالی ساعت 17 نگهبان بانک اقتصاد نوین شعبه شهرجدید لار بر اثر شلیک گلوله جان خود را از دست داد. براساس گمانه زنی های اولیه و گفته های مردمی، علت این حادثه، بی احتیاطی و بازی با سلاح عنوان گردیده است.
جزئیات این حادثه توسط مأمورین نیروی انتظامی در دست پیگیری است.

عکس/ کشته شدن نگهبان بانک در لار(18+)

عکس/ کشته شدن نگهبان بانک در لار(18+)