“سیرجان خبر”، بی کفایتی آشکار مقامات سعودی در مدیریت یک مراسم متعارف سالانه که با بستن دو مسیر حجاج صورت گرفت و تراکم غیر عادی به وجود آورد، از کشته ها ، پشته درست کرد و حج امسال را به یکی از غمبارترین حج های تاریخ اسلام بدل نمود. چند روز قبل نیز سقوط جرثقیل در بیت الله الحرام، صدها کشته و مجروح بر جای گذاشته بود.

 

پشته از کشته در حج امسال (عکس16+)

پشته از کشته در حج امسال (عکس16+)پشته از کشته در حج امسال (عکس16+)