“سیرجان خبر” 500 کیلوگرم موادمخدر سه‌شنبه در ماهان کرمان کشف و دو نفر قاچاقچی به هلاکت رسیدند.