“سیرجان خبر” حسن روحانی با حضور در سازمان ملل متحد کنش فرهنگی و هنری را به کنش ورزی سیاسی افزود و با بازدید از فرش‌های اهدایی ایران به سازمان ملل متحد، هنرورزی ایرانیان را ستود. اعضای گروه همراه ریاست جمهوری کشورمان که برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، در کنار سخنرانی در این مجمع، با دستبافته‌های نفیس ایرانی که زینت‌بخش آن سازمان هستند عکس یادگاری گرفت.
عکس یادگاری روحانی در نیویورک با فرش و هنر ایرانی