“سیرجان خبر” این شورلت تاهو مدل 2015 چند روزی است مهمان خیابانهای پایتخت است.