فائزه هاشمیدادگاه انقلاب حکم به تبرئه فائزه هاشمی از اتهام اخلال در نظم زندان داد.

به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از تسنیم،غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی اظهار داشت: صبح امروز با دعوت شعبه 15 دادگاه انقلاب به این شعبه رفتیم که در نهایت حکم دادگاه درباره رسیدگی به اتهام اخلال در نظم زندان توسط فائزه هاشمی به ما ابلاغ شد.

وی ادامه داد: دادگاه در نهایت فائزه هاشمی را از این اتهام تبرئه کرد.

جدای از این پرونده، دو فقره پرونده دیگر برای فائزه هاشمی مفتوح بود که حدود 3 ماه قبل قرار منع تعقیب برای وی صادر شد؛ اتهام فائزه هاشمی در این پرونده‌ها، اهانت به مقامات ارشد و مسئولان نظام بوده است.