امام جمعه شهرستان سیرجان در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان گفت: دشمنان در اغتشاشات اخیر دنبال دو هدف بودندیکی براندازی و دیگری جلوگیری از پیشرفت کشور

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی بیان کرد: خواص جامعه با علم و تحقیق سخن بگویند و موجبات رنجش مردم‌ را فراهم نکنند.

وی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی می خواهند با کشاندن مردم، دانشجوها و دانش آموزان به کف خیابان ها، ما را به خودمان مشغول کنند اما ملت ایران با بصیرت خود نخواهند گذاشت که به اهداف شومشان دست یابند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امام جمعه شهرستان سیرجان بیان کرد: فتنه ای که امروز کشورمان گرفتار شده، به دلیل تبلیغات براندازانه دشمنان است که باعث شده عده ای بدون فکر کردن، تصمیماتی بدون علم و یقین بگیرند.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌