“سیرجان خبر” عادل فردوسی پور در نمایشگاه کاریکاتورهای شهاب جعفرنژاد که یک نمایشگاه خیریه به سود بیماران سرطانی بود حضور پیدا کرد و در کنار کاریکاتورش ایستاد و سوژه عکاسان شد.

وی به همراه سردبیر سایت نود به این نمایشگاه رفت و پای کاریکاتورش را امضا کرد و البته از نمایشگاه هم دیدن کرد و درباره طرحش به شوخی گفت که این مسلسل در دستانش چکار می کند و اصلا چرا شهاب چنین مسلسلی در دستان وی کشیده است؟ فردوسی پور کاریکاتورهای علی کریمی و مهدوی مهدوی کیا و سعید معروف و دیگر ستاره های حاضر در گالری را هم دید و البته باز هم به شوخی گفت که خودش از همه کاریکاتورهای حاضر در گالری، بهتر کشیده شده است!