این فرد از خبرنگاران حوزه نفت و انرژی است که تمایل شدیدی به جریان اصلاح طلب دارد.

به گزارش سیرجان خبر، دیروز  در جریان برگزاری نخستین کنفرانس خبری دکتر حسن روحانی رییس جمهور منتخب ملت ایران، فردی با شعار “روحانی یادت باشه، میرحسین باید باشه”، برای لحظاتی فضا رامتشنج کرد. گفته می شود این فرد از خبرنگاران حوزه نفت و انرژی است که تمایل شدیدی به جریان اصلاح طلب دارد.

منبع: شبکه ایران