به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از فارس، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان در کابینه این کشور تغییراتی را اعمال کرد.

بنا بر دستور العمل جدید، منصور بن متعب به عنوان وزیر مشاور و شیخ صالح آل شیخ به عنوان وزیر امور اسلامی تعیین شد.
در کابینه جدید سعودی، ماجد القبصی برای وزارت امور اجتماعی و عادل الطریفی برای وزارت اطلاع رسانی انتخاب شدند.

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان همچنین کمیته سیاستگذاری آموزش و پرورش و شورای خدمات شهری را لغو و دو وزارتخانه آموزش و پروش و آموزش عالی را ادغام کرد.
علاوه بر آن ملک سلمان، دو شورای جدید برای امور سیاسی امنیتی و اقتصادی تاسیس می کند.
شاه عربستان مشعل بن عبدالله امیر مکه پسر شاه سابق را از امارت مکه برکنار و خالد الفیصل را جانشین او و مشاور خود کرد.
سلمان همچنین امیر ریاض و قصیم را برکنار و فیصل بن بندر را امیر ریاض اعلام کرد.
پادشاه سعودی همچنین بندر بن سلطان را از شورای امنیت ملی برکنار و خالد الحمیدان را جانشین وی اعلام کرد. سلمان بن عبدالعزیز، بندر بن سلطان را به عنوان مشاور خود انتخاب کرد.

خالد بن بندر هم که تا پیش از این عهده‌دار سمت ریاست استخبارات (دستگاه اطلاعاتی) عربستان بود، با حکم پادشاه از سمت خود برکنار شد.