به گزارش “سیرجان خبر”، فرمانده انتظامی سیرجان صبح امروز در مراسمی 300 کلاه ایمنی با هدف فرهنگ سازی در جهت استفاده از کلاه ایمنی به موتور سواران اهدا نمود.

سرهنگ هادی ثمره گفت: بیشترین آمار مربوط به تصادفات موتورسوران مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی می باشد و طبق آمار پزشکی قانونی 70 درصد مرگ موتورسواران در تصادفات بر اثر ضربه به سر و گردن است.

وی با بیان اینکه دلیل استفاده نکردن موتورسواران از کلاه ایمنی نامشخص است، خاطرنشان کرد: حادثه هرگز خبر نمی‌کند و موتورسواران همواره در خطر هستند.

وی با اشاره به اینکه رعایت قوانین نیاز به صبر و حوصله دارد، تصریح کرد: در ایام گرم تابستان استفاده از موتور افزایش می‌یابد و عدم استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسواران موجب اتفاق‌های ناگوار می‌شود.