به گزارش”سیرجان خبر” علی اکبر رسولیان گفت: چند روز پیش یک قطعه پرنده فلامینگوی آسیب دیده به همت محمد مکی آبادی و مهدی مداحی دوستداران طبیعت مشاهده و به ماموران محیط زیست تحویل داده شد.

وی گفت: این پرنده پس از تیمار و رسیدگی ماموران محیط زیست سیرجان، سلامتی کامل خود را بازیافت و پس از تایید سلامت کامل از سوی دامپزشک معتمد در طبیعت و مکانی مناسب رهاسازی شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست سیرجان ضمن قدردانی از حامیان محیط زیست از گردشگران طبیعت درخواست کرد تا در صورت مشاهده حیات وحش آسیب دیده فورا با شماره های۴۲۳۳۲۶۰۰ و یا ۰۹۱۳۳۷۸۲۱۶۶ تماس حاصل کنند یا موضوع را به نزدیک ترین واحد محیط زیست اطلاع دهند.