به گزارش “سیرجان خبر” صبح امروز یکی از پرسنل عملیاتی راه آهن سیرجان به نام محمد آفریکان ۳۵ ساله در زمان مانور با لوکوموتیو منفرد برخورد کرد که این حادثه منجر به فوت وی شد.

گفتنی است علت سانحه توسط کمیسیون پیشگیری از سوانح در دست بررسی است.