به گزارش خبرنگار سرویس حوادث “سیرجان خبر” مامورین مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در چند روز گذشته یک محموله قاچاق حشیش را در سیرجان توقیف کردند

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در جمع خبرنگاران گفت:ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان در اجرای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بافت سیرجان به یکدستگاه خودروی 405 مشکوک و آن را توقیف کردند.

سرهنگ هادی ثمره اظهار داشت: در بازرسی از این خودرو مقدار 244 کیلو گرم حشیش کشف شد که به طرز ماهرانه ایی در خودروی 405 جاسازی شده بودند.

وی بیان کرد: در این رابطه چهار قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند و سه خودروی دیگر که در این امر مبادرت داشتند توقیف شدند.

ثمره در ادامه تصریح کرد: در ایست و بازرسی دیگری در محور بندر عباس-سیرجان ماموران مبارزه با مواد مخدر توانستند با عملیات هوشمندانه خود یک محموله هشتاد کیلویی تریاک را متوقف کنند که در این رابطه سه متهم تحویل مقامات قضایی شدند.

1مواد مخدرمواد مخدر3مواد مخدر مواد مخدر6 مواد مخدر5 مواد مخدر4