“سیرجان خبر” خبرگزاری دانشجو قسمت63 مجموعه طنز دکتر سلام را منتشر کرد.