سرپرست فرمانداری سیرجان در گفت و گو با خبرنگار” سیرجان خبر” درخصوص قیمت دام زنده برای عید قربان سال 1401 گفت: براساس مصوباتی که در جلسه ستاد تنظیم بازار صورت گرفت بره نر 90 هزارتومان، بره ماده 80 هزارتومان، کهره درجه یک محلی ۸۰هزارتومان، بره ماده ۸۵ هزارتومان بره غیر بومی ۶۵ هزار تومان تعیین گردیده است.

علی یعقوبی بیان کرد:همچنین براساس مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار 9 محل عرضه دام در روزهای18 و 19 تیر ماه ویژه عید قربان در نظر گرفته شده است1_انتهای بلوار قائم 2_انتهای بلوار هجرت 3_انتهای بلوار ولایت 3_بلوار سید احمد خمینی 4_بلوار غدیر 5_بلوار فخری زاده (جنب دانشگاه آزاد) 6-بلوار بعثت 7_جاده نجف شهر 8_دهیادگار جنب بهشت زهرا 9- شمال آباده تعیین شده است.

وی بیان کرد: بازرسان اداره صنعت معدن تجارت،دامپزشکی،اصناف، اماکن نیروی انتظامی با حضور در این مراکز فروش نظارت کامل را بر فروش دام دارند.

یعقوبی گفت: در پایان از شهروندان درخواست می گردد در صورت مشاهده هر گونه تخلف و یا گران فروشی با شماره تلفن ١٢۴ تماس حاصل نمایند.