به گزارش خبرنگار سرویس حوادث“سیرجان خبر” صبح روز گذشته بر اثر لغزندگی جاده یکدستگاه تریلر حامل تره بار در ابتدای جاده سیرجان – شیراز واژگون شد.
این حادثه حوالی ساعت 8 صبح رخ داد که بر اثر این سانحه مسیر ورودی سیرجان از سمت جاده شیراز مسدود شد و خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت.
علت حادثه نیز از سوی کارشناسان عدم توانایی راننده در کنترل خودرو و لغزندگی جاده اعلام شده است.

واژگونی تریلر واژگونی تریلر1 واژگونی تریلر3واژگونی تریلر2