atash neshani manovrبه گزارش“سیرجان خبر” خودروها و نیروهای عملیاتی آتش‌‌نشانی سیرجان مانور خود را در حاشیه‌ و خیابان‌های شهر برگزار کردند و توان عملیاتی خود را با مهار آتش به نمایش گذاشتند.

در حاشیه این مانور نیز از رانندگان 20 دستگاه تاکسی درون شهری که در مواقع ضرورت و امداد و نجات هنگام حوادث با سازمان آتش‌نشانی سیرجان همکاری می‌کنند، تجلیل شد