به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی “سیرجان خبر” سال 89 بود که کلنگ احداث مجموعه فرهنگی ورزشی امام خامنه ای در منطقه مکی آباد کلید خورد تا شاید بتواند این مجموعه کمبود های فرهنگی ورزشی این منطقه محروم را تا حد نیاز برطرف کند.

قریب به چهار سال از کلید خوردن ساخت این مجموعه می گذرد و همچنان این مجوعه بدون هیچگونه فعالیت عمرانی رها شده است و شهردار اسبق سیرجان در ابتدای فعالیت خود در شهرداری در بازدیدی از منطقه مکی آباد قول مساعد داد تا عملیات ساخت این مجموعه را آغاز کند اما هیچ خبری از فعالیت عمرانی در این منطقه نشد و این زمین به حال خود رها شده است.

زمین این مجموعه در بلوار غدیر منطقه مکی آباد قرار دارد که توسط حاج اکبر مکی آبادی خیر سیرجانی به مساحت 250 متر مربع برای ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی به شورای شهر سیرجان اهدا شده است و بودجه این مجموعه که از اعتبارات سال 89 است تامین شده است.

با توسعه ورزش در شهرستان سیرجان می توان در سال های آینده ورزشکاران توانمندی را وارد عرصه ورزش کشور کرد توسعه ورزش در مناطق محروم باید در اولیت کاری مسئولان قرار گیرد زیرا مناطق محروم بیشتر از سایر مناطق در معرض لغزش اجتماعی هستند و ایجاد مجموعه های فرهنگی ورزشی می تواند از هنجارهای اجتماعی کاسته و به رشد فرهنگ و ورزش در این مناطق کمک کند.

اگر گذری در اطراف این مجموعه داشته باشیم شاهد خواهیم بود که زمین های خاکی توسط نوجونان این مناطق ساخته شده است آیا در شهری که درحال توسعه است فرزندانش باید در زمین های خاکی بازی کنند.

امیدواریم که شهردار منتخب سیرجان اتمام پروژه های نیمه تمام را در دستور کار خود قرار دهد. و به عمران مناطق محروم شهرستان را بیشتر توجه کتد.