به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی سیرجان خبر، محمد انصاری با ده رأی موافق از سوی اعضای شورای شهر سیرجان به سمت سرپرست شهرداری سیرجان منصوب شد.
ظهر روز گذشته با تأخیر یک ساعته از سوی اعضای شورا جلسه شورای شهر آغاز شد در ابتدای جلسه بحث استیضاح وطرح سوال از شهردار مطرح شد که روند طولانی در پی داشت اما نامه دادستان شهرستان سیرجان کار را آسان کرد وجلسه علنی شورای شهر برای انتخاب سرپرست شهرداری آغاز شد.
این جلسه با حضور اصحاب رسانه وجمعی از معترضان در صحن علنی شورای شهر آغاز شد در ابتدای جلسه حمزه صادقی گفت: بسیار متاسفیم که این اتفاق ناگوار برای شهردار ورئیس شورای شهر رخ داده است، بر همین اساس باید امروز سرپرستی برای شهرداری انتخاب شود تا به کار ارباب رجوع رسیدگی شود.
ایران نژاد نیز بیان کرد: ما بدون مجوز قانونی نمی توانیم سرپرست برای شهردار انتخاب کنیم اما با نامه ای که دادستان به شورا ارسال کرد ما نیز باید سرپرستی برای شهرداری انتخاب کنیم تا در موقع مناسب یک شهردار قوی و با تجربه انتخاب شود.
محسن اسدی نیز از اصحاب رسانه تقدیر کرد وابراز داشت: این رسالتی که خبرنگاران برعهده دارند در شهر سیرجان قابل ستودنی است که مردم را از از این قانون شکنی وفسادها مطلع می کنند ما نوید این را به مردم می دهیم که آرامش را به مجموعه شهرداری باز خواهیم گرداند.
در پایان با رای گیری اعضا با 8رای موافق و2رای سفید عبدالرضا محبوبی زاده از سمت شهردار سیرجان غزل شد ومهندس محمد انصاری با 10رای موافق به سمت سرپرست شهرداری سیرجان منصوب شد.