به گزارش خبرنگار سرویس حوادث “سیرجان خبر” روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیرجان یک محموله قاچاق تریاک را توقف کردند.

سرهنگ ثمره در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر روز گذشته یک محموله 376کیلیویی تریاک را در محور سیرجان متوقف کردند.

وی بیان کرد: این قاچاقچیان به طرز ماهرانه ایی این 376کیلو تریاک را در وانت جاسازی کرده بودند که با هوشیاری ماموران پلیس متوقف شد.

kashfe taryak kashfe taryak1 kashfe taryak2