به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر”، در پی درج مطلبی در برخی از نشریات در خصوص مدارک تحصیلی اعضای شورای شهر سیرجان روابط عمومی شورای شهر با صدور بیانیه ای مدارک تمامی اعضای شورای شهر را بی نقص خواند.

در این بیانیه آمده است درج و انتشار اینگونه مطالب نه تنها جایگاه شورا به عنوان یک نهاد مردمی بلکه عواقب اینگونه مسائل میتواند جایگاه دستگاههای نظارتی بر انتخابات را به شدت زیر سئوال ببرد.

در ادامه این بیانیه گفته شده است؛ بهتر بود با کمی تامل در درج و انتشار  اینگونه مطالب ابتدا نسبت به بررسی و روشن شدن موضوع اقدام گردد.

همچنین در پایان بر این نکته تاکید شده است که شورا و شهرداری در حال حاضر در جوی بسیار آرام  و صمیمی نسبت به انجام ماموریت خود اهتمام دارند و انتشار اینگونه مطالب علاه بر تضعیف جایگاه یک نهاد مردمی در توسعه و حل معضلات شهری نیز اخلال می نماید .