به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر” مدیر کمیته امداد شهرستان سیرجان از فراگیری مهارت فنی و حرفه ایی 384 مدد جوی این مرکز خبر داد.

حسن خضری مقدم گفت: با توجه به اهمیت مهارت فنی وحرفه ایی در ایجاد شغل از ابتدای سال جاری تا کنون 384 نفر از مددجویان این مرکز مهارت فنی و حرفه ایی بلند وکوتاه مدت بهره مند شدند.

وی بیان کرد: این آموزش ها در دو دوره کوتاه مدت که 237 نفر ودوره بلند مدت 147 نفر شرکت کردند که این مهارت ها در زشته های مربی خانه بازی ، کمک بهیار، کامپیوتر ، الکترونیک ، برق و در دوره کوتاه مدت مانند دوره کار آفرینی وگلیم بافی برگزار شدند.

خضری اظهار داشت: کمیته امداد شهرستان سیرجان در زمینه آموزش فنی وحرفه ای مددجویان در سال جاری بالغ بر 363میلیون ریال هزینه نموده است که در مقایسه با اشتغال این تعداد از مددجو مبلغ بسیار کمی می باشد .