“سیرجان خبر” تصاویر مراسم “تعویض پرده خانه کعبه” را که در محل مسجد الحرام برگزار شد را در ذیل مشاهده می‌کنید.