به گزارش“سیرجان خبر” عباس فخرآبادی در حاشیه بازدید بازرسان صنفی و پزشکی سیرجان از داروخانه‌ها و مراکز خدمات پزشکی این شهرستان اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید بازرسی‌ها با متخلفان برخورد شد.

وی افزود: در این طرح از مراکز عرضه خدمات پزشکی، داروخانه‌ها، دندان‌سازی‌ها و مراکز توزیع مواد انرژی‌زا، تخلفات گرانفروشی دارو و توزیع نامناسب آن در برخی داروخانه‌ها، عرضه داروهای انرژی‌زا و غیراستاندارد رسیدگی و ابزار کار یک دندان‌ساز متخلف جمع‌آوری شد.

فخرآبادی بیان داشت: با توجه به موقعیت و مهاجرپذیری شهرستان سیرجان تخلفات صنفی دیگر با عنوان امور درمانی و پزشکی در شهرستان مشاهده شده است که ضرورت دارد، شهروندان در صورت مشاهده این تخلفات به معاونت درمان دانشکده پزشکی سیرجان اطلاع دهند تا به این تخلفات زودتر رسیدگی شود.

معاون درمان دانشکده پزشکی سیرجان ضمن هشدار به عوارض مصرف مواد انرژی‌زا که برخی قهرمانان ورزشی و جوانان استفاده می‌کنند، خاطر نشان کرد: مراکز عرضه مواد انرژی‌زا باید دارای مجوز فعالیت باشند در غیر این صورت از فعالیت آنان جلوگیری می‌شود.