به گزارش خبرنگار سرویس مذهبی “سیرجان خبر” اقشار مختلف مردم سیرجان ضمن محکوم کردن اقدام هتاکانه نشریه فرانسوی در اهانت به پیامبر اکرم(ص) همراه با سایر مسلمانان جهان به کمیین عشاق محمد(ص) پیوستند و ارادت خود را به ایشان نشان دادند.

مردم شهرستان سیرجان با پیوستن به کمپین عشاق محمد (ص)  حرکت توهین آمیز هفته نامه شارلی ابدو را محکوم و ارادت خویش را به پیامبر گرامی اسلام نشان دادند.

کمپین حضرت محمد2

کمپین حضرت محمد4

کمپین حضرت محمد5

کمپین حضرت محمد1

کمپین حضرت محمد

کمپین حضرت محمد3