“سیرجان خبر” شبث بن ربعی از شخصیتهای چندچهره تاریخ اسلام است.شبث در دوران جاهلیت فردی سرشناس به‌شمار می‌رفت.
۱ وی در زمان پیامبر اسلام مسلمان شد اما از صحابی وی نبود.
۲ پس از مرگ پیامبر اسلام ، مرتد گردید و موذنِ سجاح زنی که ادعای پیامبری کرد گردید.
۳ پس از آن دوباره جایگاه سابق خود را در مسلمانان یافت.
۴ شبث در زمان عثمان و در ایام محاصره خانه ی او ، حامی خلیفه در برابر شورشیان بود.

۵ در حکومت علی بن ابیطالب از صحابی امام شد و در جنگها در سپاه امام نقش بسیار داشت ؛
۶ اما در جنگ نهروان پا پس کشید و به خوارج پیوست اما در جنگ شرکت نکرد.
۷ در زمان خلافت کوتاه حسن بن علی از یاران سست عنصری بود که پس از صلح امام حسن به سمت معاویه رفت.

۸ شبث قبل از واقعه عاشورا از کسانی بود که به حسین نامه نوشتند و او را به کوفه دعوت کردند؛
۹ اما او با روی کار آمدن عبیدالله زیاد در کوفه به سمت وی رفت و با مسلم بن عقیل دشمنی کرد.
۱۰ شبث تا روز پنجم محرم از رفتن به کربلا طفره می‌رفت و خود را به مریضی زده بود،
۱۱ سرانجام در روز عاشورا فرمانده نیروهای پیاده لشکر یزیدیان بود.

۱۲ وی در معرکه کربلا زیرکانه عمل کرد و از رویارویی مستقیم با حسین و یارانش پرهیز کرد تا جایگاه خود را در آینده به خطر نیندازد. از جمله اینکه پس از قتل مسلم بن عوسجه از شخصیت وی تمجید کرد.
شبث از جمله کسانی هست که نذر کرده بود که قائله کربلا بخوابد و موفق شوند حسین و یارانش را شکست دهند ، شبث نذر کرده بود که مسجد بسازد و بعد از حادثه کربلا ، در کوجه مسجد خود را تجدید بنا کرد.

۱۳ او بعدها اظهار پشیمانی کرده و به همراهی مختار ثقفی به خونخواهی حسین در آمد و رئیس پلیس مختار شد ؛
۱۴ اما پس از اعزام ابراهیم بن مالک به جنگ با شام از کسانی بود که با مختار رودررو شد و تغییر جبهه داد.

۱۵ مختار که به کشتن قاتلین حسین مشغول شد او را نیز تعقیب کرد که شبث به بصره نزد زبیریان فرار کرد و پس از آن در کشته شدن مختار توسط زبیریان حضور داشت.
۱۶ سپس با غلبه حجاج بن یوسف فرمانروای مروانیان بر زبیریان در کوفه ، شبث به مروانیان پیوست.
شبث سرانجام در سن هشتاد قمری با بیش از یک قرن عمر در کوفه به درک واصل شد.