به گزارش“سیرجان خبر” ماموران پاسگاه پاریز در پی اطلاع از انتقال اجساد دو زوج جوان به همراه یک زن 78 ساله به مرکز درمانی، بلافاصله برای بررسی موضوع به بیمارستان اعزام شدند.

مشاهدات اولیه پلیس حاکی از آن است که یک زوج جوان به همراه زن 78 ساله‌ای در حین خواب دچار مسمومیت با گاز مونو‌اکسید‌کربن از بخاری گازی شده‌اند.

در تحقیقات تکمیلی پلیس و اخذ نظریه کارشناسی مشخص شد که متوفیان‌‌ به دلیل سرمای شدید با روشن کردن بخاری گازی‌ داخل اتاق نسبتا‌ کوچکی که هیچ‌گونه روزنه‌ای نداشته است، اقدام به استراحت می‌کنند که‌ علت عدم اتصال مناسب کلاهک بخاری به لوله دودکش ‌منجر به این حادثه می‌شود.

‌اجساد زوج جوان برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی انتقال یافت و زن مسن که بیهوش است در بیمارستان تحت مراقبت است.