معصومه ابتکارمعصومه ابتکار با حکم حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به ریاست سازمان محیط زیست منصوب شد.

به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از فارس؛،معصومه ابتکار با حکم حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران به سمت ریاست سازمان محیط زیست منصوب شد.

ابتکار در دولت هفتم و هشتم نیز ریاست سازمان محیط زیست را بر عهده داشته است و نخستین زنی است که به عضویت کابینه دولت در آمده است.

پیش از این محمد جواد محمدی زاده ریاست سازمان محیط زیست را بر عهده داشت.