به گزارش سیرجان خبر؛ رئیس اداره هواشناسی سیرجان گفت: سامانه بارشی که از روز پنجشنبه وارد سیرجان شده است این سامانه بارشی از صبح روز جمعه شدت گرفته است و تا عصر روز گذشته بیش از ۶ میلیمتر بارندگی در این شهرستان به ثبت رسیده است.

ذبیحی‌نژاد بیان کرد: بر اثر بارش‌های اخیر در ، باغ خشک ۹ میلی‌متر، پاریز ۱۳ میلی‌متر، خیرآباد ۵ میلی‌متر، بلورد ۳ میلی‌متر و کوه‌خواجو ۳ میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم.