“سیرجان خبر” در این مراسم که روز گذشته در حسینیه امام خمینی برگزار شد مهمان  کوچک این مراسم به سمت رهبر معظم انقلاب آمد و نامه ای را که خود نوشته بود به دست ایشان رساند و مقام معظم رهبری همان جا نامه را فورا خواندند.

تصویر نامه یک کودک به رهبر انقلاب

 

تصویر نامه یک کودک به رهبر انقلاب

تصویر نامه یک کودک به رهبر انقلاب

تصویر نامه یک کودک به رهبر انقلاب

به نام خدا
سلام

من ریحانه قاسمی هستم. رهبر دوستت دارم.
می خواهم امشب با بابا و عمویم بیایم پیشت
من نوه شهید قاسمی هستم …