به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی “سیرجان خبر”، مسابقه جام آدینه شیراز با حضور ورزشکاران مختلف کشور در زمین تنیس هیئت تنیس شیراز برگزار شد.

این رقابت ها از صبح روز جمعه با حضور تعدادی از تنیسورهای سیرجانی در هیئت تنیس شیراز برگزار شد.

در این مسابقه تیم شهرستان سیرجان بسیار ضعیف ظاهر شد و تنها فاطمه اطمینان توانست عنوان نائب قهرمانی را بخش انفرادی بدست آورد.

در این مسابقات امین شریفی،محمدعلی نژادعبدالله،احمدعلی عتیقی،هادی درآگاهی وجهانیار هرندی دربخش آقایان و فاطمه اطمینان،لاله داداللهی،گلرخ ستوده وراضیه پوراحسان دربخش بانوان ازجمله تنیسورهای سیرجانی شرکننده دراین مسابقات بودند.