عتدر گفت وگوی خبرنگار سیرجان خبر با یک منبع آگاه مطرح شد: شمارش آراء در حوزه های انتخابیه شهرستان به پایان رسیده است و نتایج نهایی به شرح ذیل می باشد.

شایان ذکر است در سیرجان ۲۱۰ حوزه انتخابی شهری و روستایی شامل ۴۵۰ صندوق وظیفه اخذ آراء مردمی ریاست جمهوری و شورای اسلامی را بر عهده داشته اند.

نتایج نهایی شمارش آرای شورای اسلامی شهر سیرجان به شرح ذیل می باشد:

1- ایراندخت رضایی: 11319

2-سیدمحمدایران نژاد:11248

3- محمد عسکری (مداح):9808

4- رحیمه عوض پور: 9603

5- رحمت الله رضوی: 9397

6- محسن اسدی زیدآبادی: 8946

7-محمد  ایران نژاد (سرلشکر): 8937

8- حمزه صادقی: 8713

9- نسرین امینی زاده: 8513

10- امین صادقی: 7845

11- عبدالرضا محبوبی زاده: 7454