به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر”، نخستین دفتر کاریابی کمیته امداد شهرستان سیرجان با حضور مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در شهرک صنعتی این شهرستان افتتاح شد.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در مراسم افتتاحیه این مرکز بر اهمیت اشتغال و کاریابی مددجویان اشاره کرد و گفت: فرهنگ کار باید بین مددجویان نهادینه شود و در شهری مانند سیرجان که از ظرفیت های خوب تولیدی برخوردار است، نباید مددجوی بیکار داشته باشیم.

میرزایی با اشاره به نقش مراکز نیکوکاری در اشتغال و کاریابی مددجویان افزود: شبکه های نیکوکاری مراکز خوبی برای همکاری با مراکز صنعتی و سوق دادن مددجویان به سمت کار هستند .

وی خاطرنشان کرد: توانمند سازی مددجویان در سه بعد فکری، اجتماعی و اقتصادی مد نظر کمیته امداد است، زیرا توانمندی مددجویان در این سه بعد پایدار و ماندی خواهد بود.