به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی “سیرجان خبر” نخستین همایش بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در سیرجان برگزار شد.
در این همایش مهندس بختیاری رئیس اداره آب منطقه ای استان کرمان بحران آب را جدی ترین مشکل این استان دانست و گفت:مشکل کمبود آب و کاهش سفره های آب زیر زمینی در استان کرمان به شرایط بحران رسیده است و باید برای عبور از این بحران همه مردم همگام با مسئولین در امر برطرف کردن آن همکاری کنند.
وی بیان کرد:ذخیره سد تنگوئیه سیرجان 4 میلیون متر مکعب است که سه میلیون آن برای آب شرب و تنها یک میلیون متر مکعب در بخش کشاورزیمصرف می شود و  تا کنون قطره ای از این آب به صنعت داده نشده است.
مدیر کل آب منطقه ای استان کرمان اظهار داشت: اولیت تخصیص آب برای مصارف شرب مردم است و اگر آب اضافه بر این داشته باشیم به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص داده خواهد شد.
این مقام مسئول اضافه کرد: کل مصرف آب شرکت صنعتی معدنی گل گهر 9 میلیون متر مکعب است که تنها از چاه های خریداری شده این شرکت از کشاورزان تامین می شود.

بختیاری اظهار داشت: سیرجان پس از شهر رفسنجان دومین شهری است که با مشکل کمبود آب مواجه است و باید مسئولین به همراه کشاورزان و مردم برای رفع این مشکل در سیرجان کمک کنند.
استاندار کرمان نیز با اشاره به مشکل کمبود آب گفت: یکی از برنامه های دولت این است که بحث کمبود آب در کشور را تا حد قابل قبولی برطرف کند.
رزم حسینی افزود: مصیبتی که امروز در استان کرمان به آن دچار شده ایم بحران شدید کم آبی است که به دلیل کم توجهی و اسراف نسل های گذشته بوده است.
وی ابراز داشت: باید مردم به کمک دولت بیایند و حداقل وضع موجود را حفظ کنیم تا بد تر از این نشود.