“سیرجان خبر” علی بهره‌مند افزود: پیشنهاد اولیه اتحادیه قنادان برای هر کیلوگرم زولبیا و بامیه بر اساس هزینه‌های تولید 11هزار تومان بود اما این رقم مورد موافقت شورای اصناف قرار نگرفت.

وی اظهار داشت: بر این اساس نرخ هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه‌یک 9600 تومان و درجه دو 9100 تومان تعیین شد.

بهره‌مند اضافه کرد: براساس توافقات صورت گرفته با اتاق اصناف در ابتدا قرار بر فروش هر کیلوگرم 10هزار تومان بود که این رقم 400 تومان کاهش یافت.

رییس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان گفت: این نرخ جدید به اتحادیه ابلاغ شده است و به‌زودی برای اجرا در اختیار شیرینی فروشی‌ها و قنادی‌ها قرار می‌گیرد.

گفتنی است که  نرخ هر کیلوگرم از این محصول در ماه رمضان سال گذشته 8هزار و 500 تومان بود.