torkeie ghatarبه گزارش“سیرجان خبر” به نقل از فارس،هفته نامه فلسطینی المنار در گزارشی با اشاره به ادامه دخالت های نظامی ترکیه و قطر در سوریه و مصر نوشت: پایتخت قطر هفته گذشته شاهد یک نشست اطلاعاتی با حضور شماری از افسران امنیتی ترکیه و قطر بود که دو روز به طول انجامید.

شرکت کنندگان پس از اختتام نشست به دربار امیر قطر رفتند تا وی را در جریان تصمیم های اتخاذ شده در نشست قرار بدهند.

یک منبع حوزه خلیج فارس به المنار گفت: ریاست هیئت ترکی را معاون رئیس سرویس اطلاعات این کشور برعهده داشت که پرونده تروریست ها در سوریه را در دست دارد.

در این نشست اطلاعاتی در دوحه، ترکیه و قطر دستورهای لازم به گروه های تروریستی در سوریه را که تحت حمایت مالی آنها کار می کنند صادر کردند.

بر اساس تصمیم های این نشست گروه های تروریستی عملیات های انفجاری خود را در سوریه و بخصوص دمشق شدت می بخشند و شلیک بی هدف خمپاره به دمشق ادامه می یابد تا حالتی از رعب و وحشت در پایتخت ایجاد کند بخصوص در شرایطی که گروهک های تروریستی با شکست های پی در پی مواجه هستند و ارتش عربی سوریه در عملیات پاکسازی مناطق سوریه پیشرفت داشته است.

این منبع افزود: افسران اطلاعاتی ترکیه و قطر راه های تشدید حملات تروریستی و خشونت ها به دست گروهک های تروریستی علیه نیروهای ارتش و امنیت در مصر و بخصوص در صحرای سینا را بررسی کردند و تصویب کردند که سلاح و نیروی بیش تری به مصر اعزام کنند تا این کشور را بی ثبات نگاه دارند.

این منبع فاش کرد: دیدارهایی محرمانه هر چند وقت یک بار در دوحه با مشارکت رهبرانی از گروه های تندرو برگزار می شود که به موضوع بررسی ادامه عملیات های تروریستی در سوریه و مصر می پردازند.