cدر محل به شهادت رسیدن 4 شیعه در مصر، پوسترهای ضد شیعی به شکلی گسترده نصب و توزیع شده است

به گزارش «سیرجان خبر» به نقل از دانا، در روزهای گذشته به صورت گستره پوستر هایی با این عنوان که “شیعیان دشمن‌اند و باید از آنها پرهیز کرد”. در خیابان های قاهره و به خصوص خیابان های آن منطقه ای که شیعیان در آن به شهادت رسیده اند انتشار یافته است.
حال سوال جدی این است که آینده شیعیان در مصر چگونه خواهد بود؟ و آیا اهل سنت مصر هیچ گونه حرف شنوی از شیوخ الازهر ندارند؟؟مگر غیر از این نبود که شیوخ الازهر و مفتی های سرشناس مصری این حرکت را محکوم کردند!پس چرا همچنان این تحرکات ضد شیعی ادامه دارد؟
بدون شک افرادی که در مصر دست به این جنایات زده و کمر به قتل شیعیان بسته اند نه از اهل سنت نبود و حرف شنوی از رهبران و بزرگان  و شیوخ اهل سنت نیز ندارند.
اما در پایان در پاسخ به این همه جنایت جمله ای بهتر از جمله ،رهبر شیعیان مصر که در روزهای گذشته به شهادت رسید نمی شناسم.
جمله ای که او در لحظات پایانی عمرش  فریاد زد این بود :خدای ما نظاره گر همه چیز هست…
b e a c