به گزارش خبرنگار سرویس حوادث “سیرجان خبر” نمایشگاه دوباره بهار با موضوع اعتیاد و راهکارهای مقابله با آن باهمکاری نیروی انتظامی و حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان در محل سالن کتابخانه واحد افتتاح شد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: جوامع بشری با آسیب های اجتماعی بسیار سر و کار دارند که این آسیب ها بخش قابل توجه ای از سرمایه های اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده است .

حاج محمدی تسریح کرد: استفاده از مواد مخدر در گذشته بین افراد بزرگسال رایج بوده اما امروز استفاده از مواد مخدر بین جوانان و نوجونان رسوخ پیدا کرده است .

معاونت دانشجویی واحد بیان کرد: افزایش روز افزون اعتیاد تبدیل به یک بحران برای کشور شده است.

حاج محمدی هدف از برگزاری نمایشگاه همیشه بهار را بالا بردن سطح آگاهی جوانان و شناخت عوامل موثر در گرایش جوانان بر مواد مخدر اعلام کرد.

گفتنی است این نمایشگاه به مدت یک هفته جهت بازدید علاقه مندان در سالن کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان دایر است.