به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه “سیرجان خبر” نمایشگاه دستاور دهای علمی و پژوهشی دانشجویان و مراکز پژوهشی شهرستان سیرجان در دانشگاه صنعتی سیرجان با حضور معاون استاندار گشایش یافت.

در این نمایشگاه مراکز پژوهشی شهرستان سیرجان در قالب دانشگاه و مراکز صنعتی و نظامی دستاورد های پژوهشی خود را در معرض دید عموم گذاشته اند.

نمایش گاه پژوهشی4نمایش گاه پژوهشی3نمایش گاه پژوهشی1نمایش گاه پژوهشی