به گزارش“سیرجان خبر” نمایشگاه نقاشی هنرمند جوان سیرجانی معصومه کریمی در نگارخانه فرهنگسرای سیرجان گشایش یافت.

در این نمایشگاه که با نام نقشینه دایر شده است، 27 تابلو نقاشی رنگ روغن با موضوع طبیعت و احساس از میان 60 تابلو نقاشی این هنرمند برگزیده شده و به مدت یک هفته برای بازدید عموم دایر است.

این هنرمند مدت هشت سال کار نقاشی را آغاز کرده و با علاقه‌ای که به این هنر دارد، توانسته با آموزش‌های کم، خالق تابلوهای نقاشی برجسته و نفیس باشد و از افتخارات هنری سیرجان و استان کرمان است.