168619_944به واقع اینكه گویا آیت الله هاشمی رفسنجانی هم از احمدی نژاد و مشایی تاثیر پذیرفته و این بار از محدودیت صبر سخن می گوید و تاكید می كنند “تا جایی كه مكلف به صبر و برداری باشم، تحمل می كنم”.

به گزارش سیرجان خبر به نقل از انقلاب، هاشمی رفسنجانی كه دیگر گویا صبرش به پایان رسیده این بار از اختلاف دیدگاهش با برخی از افراد در مورد نگاه اسلام به حقوق شهروندی می گوید كه سابقه ای به طول عمر انقلاب دارد و جزء اسرار نظام است و باید حفظ شود.

هاشمی به نظر می‌رسد تصمیم به اعتراض گرفته و حرف‌های تازه تری بیان می‌کند. حرف‌هایی در رابطه با اینكه شورای نگهبان در زمانی كه ریاست مجلس را به عهده داشت، هم در امور تقنینی نوعی بن بست ایجاد كرده بود و این امر تا جایی پیش رفت كه موجب شد تا امام ( ره) دستور تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع اختلاف‌ها و بن بست شكنی بدهند. بن بست‌هایی كه هنوز ادامه دارد و مصلحتی كه هنوز باید بن بست‌ها را مرتفع كند.

به هر حال تعبیر و تفسیر سخنان هاشمی را به خود شورای نگهبان واگذار می كنیم و خوانند گان محترم، اما اینكه هاشمی تصمیم به اعتراض گرفته و درست پس از رد صلاحیت شدن از سوی شورای نگهبان این شورا را عاملی معرفی می‌كند برای ایجاد بن بست در تصویب قوانین مجلس و اینكه می گویند این بن بست‌های ایجاد شده از سوی شورای نگهبان هنوز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت هم همچنان و برابر دستور امام در حال برداشتن بن بستهایی است كه شورای نگهبان به وجود می آورد جای بسی سوال دارد و در ذهن تشكیك ایجاد می كند.

چرا هاشمی كه تا دیروز از حفظ آرامش سخن می گفت امروز برای صبر خود حد و مرز قایل می شود و چرا شورای نگهبان را عاملی برای به بن بست رسیدن می داند و چرا شورای تشخیص مصلحت را كه خود سكانداری آن را بر عهده دارد را كلید رفع بن بست‌هایی می داند كه از سوی شورای نگهبان خلق می شود و چرا مانند دیگرانی كه در این چند روزه به تكرار خاطرات خود از سخنان شنیده نشده امام (ره) پرداختند ایشان هم متوصل به امام (ره ) شده اند.

در سخنرانی هاشمی رفسنجانی موضوع دیگری هم هست كه جلب توجه می كند و آن رجوع مدعوین و سخنرانان در نشست به سوابق انقلابی و مبارزاتی هاشمی رفسنجانی است كه در تركیبی از بیم ها و امیدها به سخنان اعتراضی هاشمی قدرتی دو چندان می بخشد.

در این بین البته روزنامه های بهار، اعتماد، ابتكار، همبستگی، حمایت، جمهوری اسلامی، راه مردم، شرق و تیتر یك یا یكی از تیترهای صفحه اول خود را به باز نشر سخنان هاشمیمصاحبه هایی كه پیرامون آن گرفته بودند اختصاص دادند كه حكایت از بیمها و امیدها و گلایه های آیت الله از رد صلاحیت و بی مهری شورای نگهبان به وی داشت و اعتراضی بود كه فقط تیتر ” هاشمی به شورای نگهبان اعتراض كرد” را با خود یدك نكشید.