نقشه داعش برای ارتکاب قتل عامی دیگر در عراق ناکام ماند.

گروه تروریستی داعش، سه عامل انتحاری را برای انفجار در ساختمان مجلس محلی منطقه «عامریه فلوجه» به این مکان فرستاد.

اما نیروهای ارتش و پلیس عراق با شناسایی این عاملان انتحاری با آنها درگیر شدند و آنها را به قتل رساندند.

نیروهای داعش در این حمله از لباس نظامیان عراقی استفاده کردند و به همین دلیل توانستند که وارد ساختمان مجلس محلی شوند، اما هوشیاری نیروهای نظامی عراق و شناسایی عوامل انتحاری از یک فاجعه انسانی جلوگیری کرد.

انفجار انتحاری یکی از شیوه های معمول عملیات های داعش در عراق است و داعشی ها در موارد بسیاری از لباس و خودروهای نظامیان عراقی استفاده می کنند تا عملیات انتحاری خود را انجام بدهند و تلفات بیشتری از مردم و نیروهای نظامی عراق بگیرند.

منطقه «عامریه فلوجه» در 23 کیلومتری جنوب شهر فلوجه قرار دارد و این منطقه یکی از خطوط مقدم درگیری با نیروهای داعش مستقر در شهر فلوجه است.