به گزارش“سیرجان خبر” همایش ناظران افتخاری مردم نهاد به همت فرمانداری ویژه سیرجان با حضورمعاون استاندار و فرماندار ویژه، مدیرکل بازرسی استان کرمان و سرپرست شهرداری و دیگرمسوولین در سالن اجتماعات مهر شهرداری برگزار شد.

دراین مراسم منصورمکی آبادی گفت: نظام مقدس اسلامی ایران برخلاف دیگرنظام ها که فقط ادعای مردم سالاری دارند یک نظام مردم سالار می باشد وهمیشه ما تبلوراراده ی مردم را در قانون اساسی می بینیم.

وی ضمن اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی فرمانداران نظارت براموراجرایی است گفت: اگراستانداران و فرمانداران نظارت ویژه ای برکارها داشته باشند کمترشاهد مشکلات می باشیم.

وی درادامه خواستارتشکیل شبکه های مردم نهاد شد تا خود مردم بتوانند نظارتی آشکار براین امورداشته باشند و بازرسان همانند عیون دولت هستند که باید به تحلیل و بررسی امور مربوطه بپردازند.

در ادامه موذنی مدیرکل بازرسی استان کرمان نیز به بررسی تشکیلات نظارتی موجود درکشور و شرح وظایف آن ها پرداخت و 12 کارگروه متشکل از بازرسان در حوزه های مختلف با ارایه کد بازرسی به آن ها مشخص شدند.