“سیرجان خبر” خطوط هوایی اندونزی اعلام کرد که ارتباطش با یک فروند هواپیمای مسافربری این کشور قطع شده است.

این هواپیما 10 سرنشین داشته که در شرق اندونزی مفقود شده است.