به گزارش“سیرجان خبر” حبیب الله سیاری در حاشیه این مراسم اظهار کرد: دو مرکز آموزش و آمادگاه جنوب از مناطق مهم نیروی دریایی کشور هستند که تجهیز و برنامه‌ریزی برای این مراکز لازم و ضروری است.

وی افزود: با هدف نظارت بر برنامه‌ریزی‌ها و نیز دیدار با همکاران و بررسی وضعیت کاری در مراکز پشتیبانی دریایی در سیرجان اعم از آموزش یا آمادگی به این منطقه سفر کردم که خوشبختانه امروز یک مجتمع بزرگ مسکونی افتتاح شد تا پرسنل و افسران از رفاه بهتری برخوردار شوند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: در مدت 2 سال گذشته نیز 200 واحد مسکونی در مراکز تحت پوشش ساخته شده است و نیروی دریایی با پرسنل و فرماندهان کارآمد، شایسته خدمات بهتر و بیشتر است.

فرمانده مرکز آموزش شهدای دریایی سیرجان نیز اظهار کرد: این 108 واحد مسکونی با 22 هزار مترمربع محوطه سازی، دارای 11 هزار و 800 مترمربع زیربنا هستند.

ناخدا یکم ستاد مجید توسلی، خاطرنشان کرد: 90 میلیارد ریال از اعتبارات نیروی دریایی برای هزینه ساخت و اتمام این واحدهای مسکونی اختصاص یافته است.