image3363وزیر بهداشت اعلام کرد: با توجه به گران شدن دارو بعد از تغییر نرخ ارز، یارانه دارو برای جبران این قیمت در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت که از هفته آینده بعد از گرفتن شماره حسابهای پرداخت یارانه مردم از دولت، مستقیم به حساب 140 هزار بیمار صعب العلاج واریز می شود.

به گزارش«سیرجان خبر»به نقل از دانا، حسن طریقت منفرد در گفت و گوی افزود: از روز 25 اردیبهشت قیمتهای دارو با توجه به نرخ ارز مبادله ای تعیین و اعلام شد و طی آن قیمت داروهای داخلی حدود 50 درصد و داروهای خارجی حدود 90 درصد گران شد.

وی ادامه داد: از آن زمان یک عده از مردم و بیماران ما به التفاوت قیمتهای جدید را از جیبشان پرداخت کردند، بنابراین برای جبران هزینه این افراد لیست این بیماران را از بیمه ها گرفته ایم و به زودی با گرفتن شماره حساب این بیماران از سیستم هدفمندی یارانه ها در دولت، ما به التفاوت قیمت دارو را مستقیم به حساب این بیماران پرداخت می کنیم.

وی گفت: چون ممکن است در این پروسه عده ای از قلم بیفتند، افرادی که از قلم افتاده اند می توانند با شماره سامانه 1490 وزارت بهداشت تماس بگیرند و اطلاعاتشان را بدهند تا این یارانه دارو به حساب آنها نیز واریز شود.

طریقت منفرد افزود: البته ممکن است پولی که به برخی بیماران می دهیم کمتر از مبلغی باشد که به عنوان مابه التفاوت قیمت دارو پرداخت کرده اند، این افراد هم می توانند طی تماس با 1490 اطلاعات کامل خود را اعلام کنند تا تمام ما به التفاوت قیمت دارو نسبت به گذشته به آنها پرداخت شود.

وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که این مبلغ از کی به حساب بیماران واریز می شود، توضیح داد: قرار بود این کار از روز پنجشنبه(دیروز) شروع شود اما شماره حسابهای مردم از دولت به دستمان نرسید بنابراین از اوایل هفته آینده به محض اینکه شماره حسابهای مردم را دریافت کردیم به حسابشان واریز می  شود.

طریقت منفرد ادامه داد: این یارانه دارویی یا همان مابه التفاوت نرخ ارز دارو بر اساس شماره حسابهای سرپرست خانوار که در سیستم هدفمندی یارانه ها هست، پرداخت می شود و شامل گروههای بیماران خاص و صعب العلاج مثل سرطانی هاست که برآورد ما این است که حدود 140 هزار نفر یا مقداری بیشتری باشند.

وی گفت: بعد از اینکه پرداخت ما به التفاوت ارز دارویی را به این بیماران به روز کردیم بقیه اعتبار ما به التفاوت ارز دارویی را در اختیار بیمه ها قرار می دهیم تا بر اساس اصول و مقررات خودشان به بیماران پرداخت کنند و بعد از این مرحله قرار است این یارانه دارویی که ما به التفاوت قیمت ارز مرجغ دارو است از طریق بیمه ها در اختیاران بیماران قرار گیرد.

وزیر بهداشت افزود: این کار باعث می شود توان مالی بیمه ها نیز افزایش پیدا کند و بیمه ها بتوانند علاوه بر داروهای خارجی که قیمت آنها بعد از گران شدن ازر نزدیک به 2 برابر شده است، داروهای تولید داخل را نیز که حدود 50 درصد گران شده اند نیز بیش از گذشته پوشش بدهند.

طریقت منفرد به خبرنگار فارس گفت: از کل مبلغ ما به التفاوت ارز دارو که 2200 میلیارد تومان است حدود 400 میلیارد تومان یارانه شیر خشک و واکسن است و حدود 1800 میلیارد تومان آن مربوط به جبران ما به التفاوت ارز داروست که از هفته آینده ابتدا مستقیم به حساب بیماران پرداخت می شود و بعد از آن از طریق بیمه در اختیار بیماران صعب العلاج قرار می گیرد.